UMOWY XL

UMOWY XLUMOWY  XL - to moduł Systemu XL zgodnie ideą modułów, służy do przygotowywania i rozliczania umów wraz z odpowiednią rejestracją danych - do drukowania dla danego roku rozliczeniowego deklaracji PIT-8B. Równocześnie program obsługuje wszelkie zadania księgowości związane z deklaracją PIT-8A.

Zestawienie statystyczne informuje, że program obsługuje przeszło 36  różnego rodzaju zadań i funkcji pomocniczych, a zawarta w nim szczegółowa instrukcja - pomoc kontekstu pracy, to ponad 50 stron tekstu, który stanowi podręcznik księgowości i informatyki w zakresie obsługiwanych zadań.
Dlatego przede wszystkim zalecamy jego pobranie i zainstalowanie dla przeprowadzenia wszelkiego rodzaju testów, zwłaszcza, że jego instalacja nie ingeruje w żadne ustawienia Waszego komputera (odinstalowanie polega na skasowaniu jego plików i folderu). 

Jak w całym Systemie XL położono duży nacisk na prostotę obsługi programu, zapewniając użytkownikowi jak największą elastyczność wykorzystania i stosowania różnych stylów pracy. Chodzi o to, że przygotowując kolejną umowę, nie musimy od razu wpisywać wszystkich potrzebnych danych np. dla wypełnienia deklaracji PIT-8B (NIP, Urząd Skarbowy itd.), w każdej chwili możemy te dane uzupełnić - poprawić.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na Zleceniodawcy ciąży obowiązek właściwego obliczenia i odliczenia oraz przekazania właściwemu Urzędowi Skarbowemu zaliczki na podatek dochodowy Zleceniobiorcy, oraz rozliczenie - opłacenie ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego - gdy taka konieczność występuje. Te czynności wykonywane są w cyklu miesięcznym. Jednocześnie Zleceniodawca zobowiązany jest po zakończeniu roku do dnia 15 marca roku następnego przekazać każdemu Zleceniobiorcy i właściwym Urzędom Skarbowym INFORMACJI O DOCHODACH ORAZ POBRANYCH ZALICZKACH NA PODATEK DOCHODOWY - PIT-8B.
Równocześnie istnieją umowy i inne noty płatnicze, które rozliczane są w cyklu miesięcznym - podatkiem zryczałtowanym, przy pomocy deklaracji PIT-8A.

Zadaniem programu UMOWY XL jest maksymalne ułatwienie powyższych obowiązków.

Dla realizacji tych zadań program prowadzi kartotekę zleceniobiorców i kartoteki umów z danymi rozliczeń rachunków do Umów - dla poszczególnych lat pracy firmy, przygotowuje i drukuje Umowy, Rachunki (bez składek ubezpieczenia lub ze składkami ubezpieczeniowymi), Zestawienia miesięczne umów, Zestawienie zleceniobiorców dla danego roku, oblicza i drukuje deklaracje PIT-8B, PIT-8A.

Deklaracje  PIT-8A i PIT-8B mogą być drukowane na deklaracjach oryginalnych, lub na kartkach A4.

Początek serwisu Pobieranie programów | Opis programów