UWAGA, trwają prace nad uaktualnieniem do "nowości" internetowego bajzlu, zamykania firmy i tworzenia portalu:
Przepraszam, to TRWA - trudno wyjaśnić, w skrócie... Wracam do pracy!
 SPOŁECZNOŚĆ Użytkowników Systemu XL
Informacja podstawowa o Społeczności Przejdź do Serwisu System XL Ostatnia aktualizacja: 15.10.2018

 

W ramach minimalizacji kosztów, tutaj będą też przeniesione inne nasze projekty z portalu (strony?) : www.xxlwybory.pl -

 

Informacja o System XXL WYBORY Przejdź do System XXL WYBORY Ostatnia aktualizacja: 15.10.2018

PONIŻEJ - w niezmienianej konstrukcji portal Agencji "tomasens" - nadal aktualizowany w ramach potrzeb Społeczności Użytkowników Systemu XL.


System XL - pakiet programów obsługi wszystkich zagadnień„ księgowości i wspomagania zarządzania małych i średnich firm, na bazie MS EXCELA, z podręcznikiem  księgowości, prawa gospodarczego i informatyki. System XL jest programem tworzonym od 1998 roku. Patrz: historia!

Od 2008 roku System XL - nowa generacja: 

dostosowanie do Windows Vista i następnych  

 

dostosowanie do Office 2007 i następnych  

 


Szanowny Człowieku!
Jeżeli nie wiesz co to jest System XL, kliknij na TUTAJ. a zobaczysz
najkrótszy tekst wyjaśniający. Jak wolisz "pismo obrazkowe" -
Lub ściągnij przygotowaną… kiedyś› PREZENTACJĘ.
Po lewej masz menu - DUO informacji..
 

Ostatnia aktualizacja 02.09.2018

 
  • 01.07.2018 - INFORMACJA: w kontekście obowiązku wysyłania na żądanie US innych plików JPK (np. JPK-FA), pragnę powiadomić, że próbuję rozwiązać "ten problem". Jednak, znajduję informacje, że Min Fin. ma udostępnić za darmo - rozszerzyć funkcjonalność programu "e-mikrofirma" (dostępny na www.mf.gov.pl) o te "sprawy". Nie mogę bez sensu konkurować (za darmo) z Min. Fin. Zapowiadam, powiadomię o szczegółach, ale od nowego roku (2019) moja firma będzie zamknięta, jednak pod starymi adresami (www.systemxl.com, www.tomasens.com.pl ) - powstanie "Społeczność użytkowników Systemu XL"...

  • 21.03.2018 - FRO PRO XL v 9.182, Firma  XL v 9.185 , Ryczałt  XL v 9.185  -  PRZEPRASZAM, nowe wersje (po 2 dniach) - wycofanie "ulepszonego" modułu fakturowania - aktualizacja zalecana -  więcej informacji

  • 07.03.2018 - Uwaga, ktoś może zaapelować do Min Fin (www.mf.gov.pl) - mniej durnej "reklamy" - więcej mądrej treści! Chyba że to działalność‡ "lobbystów" od pisania poradników, w takim razie WSTYD! -  więcej informacji

  • 28.02.2018 - UWAGA, za kilka dni będą… nowe wersje Firma XL v 9.183 i Ryczałt XL v 9.183. Mam nadzieję, że rozwiążę problemy zgłaszane przez program Min. Fin.  Klient JPK 2.0 typu Kod 401, Kod 408, czy też wyjaśnienia związane z UTF-8 bez BOM.

    Wszelkie informacje związane z powyższymi problemami tu komunikowanymi przenosimy - KU PAMIĘCI - do HISTORII - pod datą: 11.02 - 25.02.2018.

  • 10.02.2016 - UWAGA: optymalizacja kosztów - zmiana nazwy firmy, rachunki bankowe i adres bez zmian - ZOBACZ

 

10
lat

Starocie z uśmiechem - ku pamięci:
Styczeń„ 2008 - z okazji 10-lecia prac nad rozwojem Systemu XL polecamy bezpłatną aplikację Płatnik XL - kliknij na nazwie by pobrać
. (więcej informacji)

Płatnik XL - ZUS DRA v 9.140
dla EXCELA 97-2003

Płatnik XL - ZUS DRA v 9.140
dla EXCELA 2007


Co to jest System XL?  

System XL - to pakiet programów pracujących na bazie EXCELa,  obsługujących całość zagadnień księgowości małych i średnich firm, zawierający w sobie rozbudowany podręcznik księgowości, prawa gospodarczego i podstaw informatyki, a program jego instalacji jest tak zbudowany, że stanowi równocześnie program bezpłatnej aktualizacji i konserwacji. Więcej informacji w dziale: Opisy programów.

System XL składa się z niezależnych modułów, których istnienie wynika z polskiego prawa gospodarczego, a Użytkownikowi pozwala wybrać potrzebne mu programy. Poniżej przedstawiony jest krótki opis modułów, a ich podział‚ ze wzglądu na potrzeby księgowości firmy jest następujący:

Moduły FIRMA XL lub RYCZAŁT XL - to programy, które obsługują wszystkie podstawowe obowiązki księgowe firm rozliczających się na zasadach ogólnych (Księga Przychodów i Rozchodów) lub Ewidencję przychodów (ryczałt), bez zatrudniania pracowników.

Moduł Kadry i Płace XL - program obsługi całości zagadnień związanych z kadrami i płacami firmy. Prowadzi ewidencje kadr, czasu pracy, płac,  przygotowuje i drukuje wszelkie potrzebne dokumenty odnoszące sie do tego działu księgowości. Współpracuje z Płatnikiem ZUS.

Moduł UMOWY XL - program przygotowania, rejestracji i rozliczania wszelkiego rodzaju umów zawieranych przez firmę. Prowadzi kartoteki umów i zleceniobiorców dla comiesięcznych i rocznych rozliczeń„, czyli przygotowania i drukowania deklaracji PIT-8A, PIT-8B.

Moduł POJAZDY XL - moduł‚ prowadzący ewidencje wymagane przez prawo dla rozliczania kosztów używania pojazdów (nie będący środkami trwałymi firmy) przez właścicieli i pracowników w firmie.

Początek serwisu | Co nowego? | Pobieranie programów  |  Nasze dane


Krótkie opisy modułów Systemu XL. Aby przejść do szerszego opisu, należy kliknąć na nazwie modułu.

FIRMA XL, to program do kompleksowej obsługi księgowości firmy prowadzonej w oparciu o Księgę Przychodów i Rozchodów z ustawowymi ewidencjami - VAT, Środków Trwałych, Wyposażenia. Program zawiera moduły pomocnicze, które obsługują wszystkie prace związane z prowadzeniem księgowości malej firmy: fakturowanie z obsługą magazynu i kartoteki usług, realizacją (i drukowanie) deklaracji PIT-5 , VAT-7, ZUS DRA,  przelewów bankowych, adresowania korespondencji i przygotowywanie różnego rodzaju dowodów wewnętrznych. Obsługuje pełny zakres księgowości firmy, która nie zatrudnia pracowników.
Pobranie najnowszej wersji

RYCZALT XL, to program do kompleksowej obsługi księgowości firmy prowadzonej w oparciu o Ewidencję przychodów z opcją dla VATowców lub nie. Równocześnie program zawiera moduły pomocnicze, które obsługują wszystkie prace związane z prowadzeniem księgowości małej firmy: fakturowanie z obsługą magazynu i kartoteki usług, realizacją (i drukowanie) deklaracji, VAT-7, ZUS DRA, przelewów bankowych, adresowania korespondencji i przygotowywanie różnego rodzaju dowodów wewnętrznych. Obsługuje pełny zakres księgowości firmy - "ryczałtowca", która nie zatrudnienia pracowników.
Pobranie najnowszej wersji

Kadry i Płace XL, to program kompleksowej obsługi kadr i płac firmy. Prowadzi ewidencje kadr, czasu pracy, płac. Rozlicza wynagrodzenia pracowników, podatki, ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i inne oraz koszty pracy firmy. Program przygotowuje i drukuje listy płac oraz inne niezbędne dokumenty związane z rozliczeniem pracowników. Współpracuje z Płatnikiem ZUS. 
Pobranie najnowszej wersji

UMOWY XL (PIT-8A, 8B), to program do obsługi prac związanych z przygotowywaniem i rozliczaniem różnego rodzaju umów (zlecenia, o dzieło, agencyjnych itd.) oraz wszelkich rozliczeń z deklaracji PIT. Program rejestruje dane zleceniobiorców, umów, przygotowuje i drukuje umowy, rachunki i inne niezbędne zestawienia oraz oblicza i drukuje dane do rozliczeń deklaracje PIT-4R i  PIT-8AR zgodnie z ich aktualnymi wzorami. 
Pobranie najnowszej wersji

POJAZDY XL- rozliczanie kosztów, to program do obsługi rozliczania kosztów pojazdów używanych w firmie, nie będących w ewidencji środków Trwałych. Obsługuje całość księgowości związanej z rozliczaniem kosztów używania pojazdów prywatnych, będących własnością właścicieli firmy jak i pojazdów pracowników, które wykorzystywane są do celów służbowych w firmie. Obsługuje i rozlicza delegacje pracowników. 
Pobranie najnowszej wersji

Początek serwisu | Co nowego? | Krótki opisPobieranie programów  |  Nasze dane


Pozostałe aplikacje, to programy narzędziowe - jednozadaniowe. W podstawowych wersjach stanowią integralną część Systemu XL (modułów FIRMA XL lub RYCZAŁT XL). W tej postaci są samodzielnymi programami dla tych, którzy nie potrzebują całego Systemu XL - jedynie określone narzędzie:

FRO_PRO XL - czyli Faktury, Rachunki, Oferty z Pełną Realizacją Oczekiwań (obsługuje wszelkiego rodzaju dokumenty fakturowania zgodnie z nową Ustawą VAT: na podstawie wyboru faktury, program podpowiada użytkownikowi jakie elementy są potrzebne, dla jej prawidłowego wykonania) - uniwersalny program z wieloma funkcjami i możliwościami przygotowania różnego rodzaju raportów, z bazami danych kontrahentów, materiałów (obsługa magazynu), usług i przygotowywanych dokumentów. Ponadto umożliwia indywidualizację formatu wydruków dokumentów, a także wprowadzanie na przygotowywane dokumenty grafiki logo firmy użytkownika. Zawiera w sobie przeszło 300 stronicowy podręcznik księgowości i podstaw informatyki. W tej postaci jest niezależnym programem. W pierwotnej postaci stanowi część modułu FIRMA XL lub RYCZAŁT XL.
Pobranie najnowszej wersji

BANK-XL - służy do przygotowywania i drukowania przelewów, przekazów i adresowania korespondencji użytkownika. Posiada wewnętrzną bazę z wykazem Izb i Urzędów Skarbowych z numerami rachunków bankowych, którą można uzupełniać, lub poprawiać w miarę potrzeb. Dysponuje zewnętrzną bazą kontrahentów użytkownika, oraz bazą przygotowanych przelewów. W tej postaci jest niezależnym programem. W pierwotnej postaci stanowi część modułu FIRMA-XL lub RYCZAŁT XL.
Pobranie najnowszej wersji


PITy XL 2010/2011 - (04.01.2010 - aktualizacja do 2010/2011 bez analizy, czy są nowe formularze - brak na ten temat informacji) - to aplikacja EXCELA zawierająca komplet aktualnych formularzy PIT (37 szt.) do rozliczeń za 2009 roku i obowiązujących w 2010 roku.
Nowość tej wersji aplikacji PITy XL polega na tym, że każdy formularz ma przycisk WPIS DANYCH z pliku "Dane_do_PIT", który realizuje wpis danych płatnika i wybranego podatnika na przygotowywany formularz PIT. Kontekstowa pomoc aplikacji szczegółowo wyjaśnia pracę programu w tym zakresie.
Obecnie PITy XL są dedykowane przede wszystkim  firmom, urzędom, biurom rachunkowym i innym instytucjom, na których w styczniu i lutym ciąży obowiązek przygotowania wielu odpowiednich deklaracji PIT.
Aplikacja PITy XL ma na celu maksymalnie przyspieszyć wykonanie tego zadnia. Użytkownik otrzymuje możliwość przygotowania dowolnej ilości formularzy PIT (ich wydruk i zapis pod dowolną nazwą) w ramach licencji - na dowolnej ilości stanowisk komputerowych, a obsługa polega na tym, że wspomnianym wyżej przyciskiem wprowadzane są dane płatnika i podatników, potrzebne do obliczeń dane liczbowe, a pozostałe pola oblicza i wypełnia automatycznie program.
Praca programu w zakresie automatycznego wpisu na formularz PIT danych podatnika, opiera się na prostej tabeli, do której dane łatwo przenieść z dowolnego używanego systemu księgowości (szczegóły opisane są w instrukcji aplikacji). Kwestią wyboru informatyków firmy jest, czy kupić licencję aplikacji PITy XL, czy też przygotować we własnym zakresie potrzebne - aktualne formularze PIT. Opłata licencyjna na PITy XL wynosi 50 zł netto, czyli mniej niż 2 zł na jeden formularz.

Aktualna wersja PITy XL  2010/2011 v 1.0 zawiera 37 formularzy:
IFT/A, IFT-1/1R, IFT-3/3R, PIT-11, PIT-12, PIT-14, PIT-16, PIT-16A, PIT-19A, PIT-2, PIT-23, PIT-28, PIT-28A, PIT-28B, PIT-2A, PIT-2C, PIT-2K, PIT-3, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-40, PIT-40A, PIT-4R, PIT-6, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-8S, PIT/B, PIT/D, PIT/M, PIT/O, PIT-R, PIT/Z, PIT/ZG,

Instalacja aplikacji polega na pobraniu pliku programu (odpowiedniego do używanej wersji Excela) i jego uruchomieniu. Nastąpi rozpakowanie plików aplikacji w wybranym przez użytkownika folderze.


Pobranie programu instalacji

Początek serwisu | Co nowego? | Krótki opisPobieranie programów  |  Nasze dane


Od 2006 roku poniższe aplikacje (stanowiące część składową Systemu XL) jako samodzielne aplikacje przygotowujemy tylko na konkretne zamówienia.

PIT-5 - uniwersalny program do wypełniania, obliczeń i drukowania comiesięcznych deklaracji podatku dochodowego PIT-5, PIT-5L, PIT-5A. Drukowanie na oryginalnych deklaracjach lub na kartkach A4. Zawiera wewnętrzną bazę przygotowanych deklaracji. W tej postaci jest niezależnym programem. W pierwotnej postaci stanowi część modułu FIRMA-XL.
Informacja - zamówienie

VAT-7 - uniwersalny program do wypełniania, obliczeń i drukowania comiesięcznych deklaracji podatku od Towarów i Usług. Drukowanie na oryginalnych deklaracjach lub na kartkach A4. Obsługuje też nowe deklaracje VAT UE, VAT UE/A, VAT UE/B. W tej postaci jest niezależnym programem. W pierwotnej postaci stanowi część modułu FIRMA-XL. lub RYCZAŁT XL.
Informacja - zamówienie

Początek serwisu | Co nowego? | Krótki opisPobieranie programów | Dlaczego EXCEL? | Nasze dane  


Płatnik XL - ZUS DRA 
To bezpłatny moduł Systemu XL, który stanowi alternatywę dla używania programu Płatnik ZUS. Niewątpliwie ponad 60 % firm w Polsce (jednoosobowe i nie zatrudniające pracowników) potrzebuje dla rozliczeń z ZUSem tylko przygotowania deklaracji ZUS DRA.
Program, na podstawie wprowadzonych trzech kwot (podstawy ubezpieczenia emerytalnego, chorobowego, zdrowotnego) oblicza i przygotowuje formularz ZUS DRA, który użytkownik może:
1. drukować jako nadruk na gotowych formularzach ZUS
2. drukować na kartce A4, naśladując wydruk z Płatnika ZUS
3. wykonać plik eksportu do programu Płatnik ZUS
Program posiada szczegółową instrukcję obsługi pracującą jako pomoc kontekstu pracy.

Kliknij i pobierz program instalacji:
Płatnik XL - ZUS DRA dla Office w wersjach 97 - 2003

Płatnik XL - ZUS DRA
dla Office w wersji 2007, 2010

Początek serwisu | Co nowego? | Dlaczego EXCEL? | Nasze dane  


Pobieranie najnowszych wersji Systemu XL  

Od 2008 roku, moduły Systemu XL są dostępne (nadal aktualizowane i rozwijane)  w dwóch wersjach (szczegółowe wyjaśnienia).
Musi zostać wybrana tabela z programami w zależności od tego, jaką wersja MS Office jest używana.

dla EXCELA w wersjach od 97 do 2003 

dla EXCELA  2007, i następnych wersji

Stare wersje Systemu XL, są nadal dostępne, na dotychczasowych warunkach licencjonowania (dla wersji Excela 95 -2003), jednak te moduły już nie będą aktualizowane do ewentualnych zmian prawa.

Istotne informacje (gdy nie znasz Systemu XL)::  
- instalacja programu nie ingeruje w żadne ustawienia komputera, poza założeniem folderu (katalogu) programu. Tak więc ewentualne odinstalowanie polega tylko na wykasowaniu plików programu, jego folderu i ewentualnych "skrótów z Pulpitu Windows". 
- cena Systemu XL jest zerowa, a użytkownicy płacą roczną licencję za BEZPŁATNE aktualizacje, udoskonalenia programów w czasie trwania licencji
Programy instalacyjne są równocześnie programami aktualizacji i konserwacji. 
Program pamięta datę rejestracji licencji i na 60 dni przed jej końcem, przy każdym uruchomieniu programu informuje użytkownika, ile dni zostało do końca trwania licencji. Wpisując licencję na następne 12 miesięcy, program je dolicza do daty KOŃCA poprzedniej licencji.  


Tabela aktualnych wersji modułów Systemu XL dla Excela w wersjach 97 - 2003. Należy kliknąć na nazwie modułu, aby pobrać program instalacji - aktualizacji - konserwacji. (Uwaga, poniższe moduły nie są już testowane na Excelu wersji 97 - brak czasu...)

Nazwa programu

Aktualna wersja/data aktualizacji

Nazwa programu instalacyjnego

Cena (netto/brutto)/Rok

FIRMA XL v 9.185

wersja 9.185 (18:50) / 21.03.2018

i_firma_2.exe

210 /258,30 zł

RYCZAŁT XL v 9.185

wersja 9.185 (18:50) / 21.03.2018

i_rycz_2.exe 210 / 258,30

Kadry i Płace XL v 9.170

wersja 9.170 (17:00) / 10.01.2017

i_kpxl_2.exe 180 / 221,40 zł
UMOWY XL v 9.170 wersja 9.170 (17:00) / 10.01.2017 i_umowy_2.exe 90 / 110,70 zł
POJAZDY XL v 9.170 wersja 9.170 (17:00) / 10.01.2017 i_pojazd_2.exe 90 / 110,70 zł

Wszystkie powyższe moduły w jednym pliku instalacji - aktualizacji  (patrz na datę - czy już?)

System XL v 9.1805

wersja 9.1805  / 21.03.2018

i_system_2.exe

400 / 492,00 zł

Programy - narzędzia, w pierwotnej postaci, to elementy modułów FIRMA XL lub  RYCZAŁT XL !

JPK_VAT XL v 6.182 wycofany - MF daje za darmo podobny program kilka miesięcy pracy
FRO PRO v. 9.182 wersja 9.182 (18:50) 21.03.2018) i_fropro_2.exe 90 / 110,70 zł
BANK XL v 9.170 wersja 9.170 (17:00) / 08.01.2017 i_bank_2.exe 60 / 73,80 zł

 To już historia: Aplikacja do przygotowywania i drukowania deklaracji PIT. Zawiera komplet (34 szt.) aktualnych formularzy na rok 2009/2010 

PITy XL 2010 - 2011 2010/2011 v 1.0 (01:00) / 04.01.2011 pityxl_2.exe 50 /61,50  zł *

Historyczne pierdoły? Bezpłatne (samodzielne) dodatki Systemu XL - poleć zainteresowanym.

Płatnik XL - ZUS DRA v 9.170 wersja  9.140 (8.01.001) i_zusdra_2.exe 0 zł, więcej informacji
EDG-1 wersja 1.0 i_edg.exe 0 zł

* Po dziesięciu latach - mamy dość uaktualniania....


Tabela aktualnych wersji modułów Systemu XL dla Excela od v 2007. Należy kliknąć na nazwie modułu, aby pobrać program instalacji - aktualizacji - konserwacji. UWAGA: ważna informacja przy pierwszej instalacji Systemu XL. Musisz mieć ustawione prawo "Tworzenia folderów" - zapoznaj się z informacją System XL, a Windows Vista. Zalecamy też, przed pobraniem programu zapoznanie się z tematem: Centrum zaufania Office 2007 - włączenie obsługi makr

Nazwa programu

Aktualna wersja/data aktualizacji

Nazwa programu instalacyjnego

Cena (netto/brutto)/Rok

FIRMA XL v 9.185

wersja 9.185 (18:50) / 21.03.2018

i_firma_v.exe

210 / 258,30 zł

RYCZAŁT XL v 9.185

wersja 9.183 (18:50) / 21.03.2018

i_rycz_v.exe 210 /258,30 zł

Kadry i Płace XL v 9.170

wersja 9.170 (17:00) / 10.01.2017

i_kpxl_v.exe 180 / 221,40 zł
UMOWY XL v 9.170 wersja 9.170 (17:00) / 10.01.2017 i_umowy_2.exe 90 / 110,70 zł
POJAZDY XL v 9.170 wersja 9.170 (17:00) / 10.01.2017 i_pojazd_v.exe 90 / 110,70 zł

Wszystkie powyższe moduły w jednym pliku instalacji - aktualizacji  (patrz na datę - czy już?)

System XL v 9.1805

wersja 9.1805 / 21.03.2018

i_system_v.exe

400 / 492,00

Programy - narzędzia, w pierwotnej postaci, to elementy modułów FIRMA XL lub  RYCZAŁT XL !

JPK_VAT XL v 6.182 wycofany - MF daje za darmo podobny program kilka miesięcy pracy
FRO PRO v 9.182 wersja 9.182 (18:50) 21.03.2018) i_fropro_v.exe 90 / 110,70 zł
BANK XL v 9,170 wersja 9.170 (17:00) / 08.01.2017 i_bank_v.exe 60 / 73,80 zł

 To już historia - Aplikacja do przygotowywania i drukowania deklaracji PIT. Zawiera komplet (34 szt.) aktualnych formularzy na rok 2009/2010

PITy XL 2010 - 2011 - zostawiamy z "sentymentu" 2010/2011 v 1.0 (01:00) / 04.01.2011 pityxl_v.exe 50 / 61,50  zł *

 Historyczne - pierdoły ? Bezpłatne (samodzielne) dodatki Systemu XL - poleć zainteresowanym.

Płatnik XL - ZUS DRA v 9.140 wersja  9.140 (8.01.001) i_zusdra_v.exe 0 zł, więcej informacji
EDG-1 wersja 1.0 i_edg.exe 0 zł

* Po dziesięciu latach - mamy dość uaktualniania....Tabela starych wersji Systemu XL. Pracują na Excelu w wersjach 95 -2003. Te moduły są dostępne w starych cenach opłaty licencyjnej. Informujemy, że w związku z nową generacją Systemu XL, te programy już nie są rozwijane i aktualizowane do ewentualnych zmian prawa gospodarczego. 

Nazwa programu

Aktualna wersja/data aktualizacji Nazwa programu instalacyjnego Cena (netto/brutto)/Rok
FIRMA XL v 5.70 wersja 5.70 (07:01) / 23.02.2007 i_firma.exe 120 / 147,60 zł
RYCZAŁT XL v 4.70 wersja 4.70 (07:01) / 23.02.2007 i_rycz.exe 120 / 147,60 zł
Kadry i Płace XL v 4.72  wersja 4.72 (07:20) / 10.11.2007 i_kpxl.exe 120 / 147,60 zł
UMOWY XL v 5.73  wersja 5.73 (07:31) / 27.12.2007 i_umowy.exe 60 / 73,80 zł
POJAZDY XL v 4.70 wersja 4.70 (07:01) / 23.02.2007 i_pojazd.exe 60 / 73,80 zł

Wszystkie powyższe moduły w jednym pliku instalacji - aktualizacji

System XL v 2.730 wersja 2.73 (07:31) / 27.12.2007 i_system.exe 290 / 356,70 zł

Programy - narzędzia, w pierwotnej postaci, to elementy modułów FIRMA XL lub  RYCZAŁT XL !

FRO PRO v 5.70 wersja 5.70 (07:01) / 23.02.2007 i_fropro.exe 60 / 73,80 zł
BANK-XL v 5.62 wersja 5.62 (06:21) / 25.07.2006 i_bank.exe 40 / 49,20 zł

Początek serwisu | Co nowego? | Krótki opis | Dlaczego EXCEL? | Nasze dane  

 


Dlaczego Excel?

Nasz wybór programu EXCEL jako bazy dla programów księgowości firm można wyjaśniać na wiele sposobów. Naszym zdaniem, najważniejsze jest to, że użytkownik może całkowicie "panować" nad danymi księgowości, a nie musi być specjalistą - informatykiem. Inne wyjaśnienia są zawarte w starych tematach serwisu: Historia i szersze wyjaśnienia: Czy to ma sens. Wszystkie zawarte tam informacje są nadal aktualne, jedyne czego nie przewidzieliśmy w 1998 roku, gdy rozpoczynaliśmy pracę nad projektem System XL (piszemy to w 2006), to to, że ceny programu EXCEL, w stosunku "średniej krajowej" w Polsce, będą nadal takie "nienowoczesne"...No cóż, ten fakt wyjaśniamy humorystycznie i historycznie w dziale KABARET.

Przed decyzją "komputeryzacji firmy", warto zapoznać się z innymi istniejącymi tego typu programami.
Zalecamy serwis www.SoftMania.pl, sami korzystamy z tego serwisu, gdy szukamy programów do wykonania jakiś konkretnych prac...

Początek serwisu | Co nowego? | Krótki opisPobieranie programów  |  Nasze dane


Nasze dane

Gdyby informacje zawarte w naszym serwisie były niewystarczające, jesteśmy do dyspozycji - Pracownia W.Żywioł, 30-412 Kraków, ul. Zbrojarzy 29 tel. (0) 602-312-711, email: zywiol@kki.pl

Opłatę licencyjną należy przesłać na którekolwiek z poniższych kont bankowych:

UWAGA - nowy nr konta w ramach darowizn społeczności Sytsem XL:
Włodzimierz Żywioł

Nr konta (bank INTELIGO):
50 1020 5558 1111 1844 9770 0028

Początek serwisu | Co nowego? | Krótki opisPobieranie programów | Dlaczego EXCEL?  


18895 / 51633 Adres IP: 35.172.230.21
Host: ec2-35-172-230-21.compute-1.amazonaws.com