Instalacja, aktualizacja, konserwacja Systemu XL

Tabele modułów Systemu XL zawierają zawsze najnowsze jego wersje. Udostępnione w niej (do pobrania) pliki, to programy instalacji, a dla licencjonowanych użytkowników programy bezpłatnej: aktualizacji (unowocześniania) i konserwacji.
Technicznie pracę programu instalacji można podzielić na dwa podstawowe zadania (szczegółowe wyjaśnienia są zawarte w pomocy kontekstowej tych programów dostępnej po uruchomieniu), w zależności czy określony moduł jest pierwszy raz instalowany w komputerze czy nie: 

INSTALACJA
- (pierwszy raz jest instalowany określony moduł) - po uruchomieniu, rozpakowuje program, zgodnie z ustawieniami użytkownika zakłada folder na dysku komputera i umieszcza tam pliki instalowanego modułu. Program proponuje utworzenie skrótu na pulpicie Windows dla jego uruchamiania oraz możliwość utworzenia takich skrótów w Menu Startu i w folderze Ulubione systemu Windows. Jak wyjaśniamy w opisie Systemu, odinstalowanie programu Systemu XL polega na skasowaniu jego folderu, plików i utworzonych skrótów.

REINSTALACJA
- gdy jest już zainstalowany moduł Systemu XL w komputerze, a użytkownik wskaże programowi instalacji, gdzie (w jakim folderze) i na którym dysku się on znajduje. Wówczas program realizuje odpowiednio do numeru wersji uruchomionego programu instalacji odpowiednio: aktualizację, nowelizację lub konserwację. 
W opcji reinstalacji program od nowa instaluje pliki programu, zostawiając nienaruszone pliki danych użytkowników; przepisuje licencję (zawartą w pliku startu) i ustawienia opcji pracy programu.
Konstrukcja programów Systemu XL jest taka, że w każdej chwili można zainstalować moduł w dowolnym komputerze, a po wymianie pliku głównego tego modułu (w którym jest rejestrowana licencja) i wgraniu plików danych użytkownika, program może normalnie funkcjonować, z licencją i danymi użytkownika.
W jednym komputerze, na jednym dysku, można zainstalować dowolną ilość Systemów XL. Muszą być tylko zainstalowane w różnych folderach - pod dowolnymi nazwami tych folderów. W takim wypadku, użytkownik musi już "ręcznie" przygotować i nazwać ewentualne skróty na pulpicie do ich uruchamiania.

Początek serwisu Pobieranie programów | Powrót do opisu zakupu