Licencja Systemu XL

Od początku istnienia Systemu XL program jest dystrybuowany na zasadzie "shareware" - tzn. jest bezpłatnie dostępny, w pełni funkcjonalny, ale ma ograniczony czas użytkowania (w naszym przypadku: 2 miesiące lub 10 uruchomień). Obecnie, na podobne sposoby dystrybucji wymyślone są kolejne, nowe nazwy - nie wiedzieć, po co... Nie wnikając w temat, ten okres bezpłatnej pracy programów daje możliwość ich przetestowania i podjęcie przez użytkownika odpowiedniej decyzji - zakupu licencji, bądź nie, czyli "uporządkowania" swego komputera, polegającego na skasowaniu ze swego dysku programu  - zgodnie z wyjaśnieniami w: Instalacja, aktualizacja, konserwacja Systemu XL

Każdy moduł Systemu XL w funkcjach pomocniczych, zawiera funkcję WPIS LICENCJI. Licencja użytkowania udzielana jest dla określonej nazwy firmy (lub imienia i nazwiska użytkownika), na dowolną ilość stanowisk komputerowych. Licencja jest wpisywana w pliku głównym instalowanego modułu Systemu XL, który jest równocześnie plikiem startu programu. 
Funkcja wpisu licencji równocześnie tworzy w odpowiednim podfolderze ( o czym informuje program w czasie wpisu licencji) kopię bezpieczeństwa tego pliku. To wymuszone przez nas zabezpieczenie uzyskanej licencji. Na użytkowniku ciąży obowiązek zrobienia odpowiedniej ilości kopii bezpieczeństwa tego pliku z licencją.
Chodzi o to, że gdy użytkownik ma plik modułu z wpisaną licencją i pliki swoich danych, zawsze może zainstalować program w dowolnym komputerze i - po wymianie tych plików - posiada nadal w pełni funkcjonalny program wraz z licencją i swoimi danymi księgowości firmy. Rozwiązanie to zostało wybrane celowo, dla maksymalnego ułatwienia obsługi i konserwacji programu. Takie działania "techniczne" przeprowadza program instalacji pracujący w trybie konserwacji. 
Na 60 dni przed końcem licencji program, przy każdym uruchomieniu, informuje o ilości dni do końca licencji. Wpis licencji w tym okresie przedłuża licencję na kolejne 12 miesięcy, od końca terminu upływu poprzedniej licencji.
Kod wpisu licencji podawany jest telefonicznie pod nr telefonów 602-312-711 lub (12) 268-13-46.
Przed wykonaniem telefonu po kod dostępu, należy wypełnić w oknie wpisu licencji odpowiednie pola określające firmę, dla której ma być wpisana licencja, odpowiednio z wyjaśnieniami szczegółowymi (opisanymi w pomocy kontekstowej) dla poszczególnych modułów. Ten sposób wpisu licencji (Nazwa pełna użytkownika i Skrót nazwy) umożliwia użytkownikowi określić dokładnie format wpisu danych (duże, małe litery, cudzysłowy itd.), które będą drukowane na dokumentach przygotowywanych przez program.

Początek serwisu Pobieranie programów | Powrót do opisu zakupu